U zoekt een betrouwbare professional met veel ervaring bij de overheid? Een adviseur die zijn afspraken nakomt? Iemand die teamleden zo aanstuurt dat zij weten wat van hen wordt verwacht? Aangenaam: Frank Arets, uw analytisch adviseur met inlevingsvermogen en kennis van het publieke domein.

Als geen ander ken ik de complexiteit en het spanningsveld van het politiek-bestuurlijke speelveld. Aan wensen en ambities geen gebrek, maar werkelijk (budgettair) realiseerbare oplossingen zijn geen sinecure. De vele (uiteenlopende) belangen, procedures en regels maken het soms dat oplossingen niet meteen voor de hand liggen. Ik zie juist een uitdaging om naar die oplossingen te zoeken. Sterker nog, ik werk altijd verschillende scenario’s uit, zodat er altijd een keuze is. Ik maak ook inzichtelijk wat de gevolgen van die keuzes zijn. Als u duidelijk voor ogen heeft wat de gevolgen zijn, is kiezen niet moeilijk.

Als geen ander ken ik de complexiteit en het spanningsveld van het politiek-bestuurlijke speelveld. Aan wensen en ambities geen gebrek, maar werkelijk (budgettair) realiseerbare oplossingen zijn geen sinecure. De vele (uiteenlopende) belangen, procedures en regels maken het soms dat oplossingen niet meteen voor de hand

liggen. Ik zie juist een uitdaging om naar die oplossingen te zoeken. Sterker nog, ik werk altijd verschillende scenario’s uit, zodat er altijd een keuze is. Ik maak ook inzichtelijk wat de gevolgen van die keuzes zijn. Als u duidelijk voor ogen heeft wat de gevolgen zijn, is kiezen niet moeilijk.

Diensten

Bedrijf, vereniging of stichting verbinden met gemeente

Communicatie met de gemeente kan lastig zijn. Ik vervul de brugfunctie tussen vereniging of bedrijf en gemeente.

ondersteuning en interim-management

Het sociale en fysieke domein van de gemeente kennen geen geheimen voor me, net als de bedrijfsvoering.

Samenstelling, coaching en begeleiding teams

De samenstelling van een team is de belangrijkste succesfactor voor het resultaat. Laat mij je daarbij helpen.

Dit vinden collega's van mij

‘Frank is betrokken en deskundig. Hij analyseert structuur snel, benoemt sterke en zwakke punten en verbetert de bedrijfsvoering samen met ons’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank legt de vinger op de zere plek, analyseert, draagt oplossingen aan en staat voor zijn zaak’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank is een ontzettend prettige collega. Top om jou in je team te hebben.’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank kijkt met een frisse blik naar onze werkwijze en werkprocessen en stelt verbeteringen voor’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank geeft je het gevoel dat hij je al jaren kent, dat werkt heel vernieuwend op een prettige manier’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank is een teamleider die tegelijkertijd sturing en vrijheid kan bieden’

Dit vinden collega's van mij

‘Bij Frank mag je fouten maken en moet je ervan leren’

Dit vinden collega's van mij

‘Frank verstaat de kunst om met iedereen op het juiste level te communiceren’