Over Frank Arets

Ik ben Frank Arets, getrouwd en trotse vader van een zoon. Als gezin wonen we in Sittard-Geleen. Ik ben bestuurslid van de plaatselijke fanfare, bestuurslid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en van de coöperatie A4works. Mijn echtgenote en zoon zijn zeer bedreven in de hafa-muziek en ik ondersteun hen daarbij. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Sittard-Geleen als beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling in het domein Samenleving.

Helpen zit in mijn natuur. Ik ben zogezegd liever secretaris dan voorzitter. Zorgen voor de randvoorwaarden en een grondige voorbereiding kun je aan mij wel overlaten. Ik geniet ervan als een plan uitkomt zoals gepland en mooi wordt afgerond. Of dat nu thuis is of op het werk; een belangrijk beleidsdocument of de invulling van mijn website. Ik vind het prachtig als het is geworden wat ik mij ervan heb voorgesteld en als anderen er complimenten over geven.

Dat is ook de basis waarop ik mijn klussen voorbereid. Ik werk (in mijn hoofd) diverse scenario’s uit en bereid mij terdege voor. Ik schat de haalbaarheid, realiteit en mogelijkheden van te voren heel goed in en zoek op die manier naar alternatieven om een opdracht of klus tot een goed einde te brengen. Daarmee kom ik vaak tot oplossingen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel werken en hanteerbaar zijn.

Ik werk vanuit de ratio, maar ik schakel mijn gevoel nooit uit. Ik scan voortdurend de omgeving en de mensen met wie ik samenwerk, omdat ik wil weten of iedereen mij nog volgt; volgt in de betekenis van ‘begrijpen’ en volgt in de betekenis van ‘volgen’.

Van nature ben ik een leider. Ik ga graag voorop en wijs de weg en door de jaren heen ben ik daar steeds bedrevener in geworden. Mensen volgen mij graag, omdat ik betrouwbaar ben, duidelijke afspraken maak die ik altijd nakom of in samenspraak bijstel, open en eerlijk ben en oprecht geïnteresseerd in de mens (als mens en als professional). Ik zal het vertrouwen dat mensen in mij stellen nooit beschamen.

Ik ben meer een leider dan een manager. Managen doe ik vanuit rollen, taken en structuren. Rollen zijn belangrijk opdat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. Taken geven mensen houvast, omdat dan duidelijk is wat van haar/hem verwacht wordt. Structuren bieden duidelijkheid. Zo weet iedereen hoe te handelen. Structuren zijn geen wetmatigheden en strikte regels. In mijn werkwijze zijn structuren de manier waarop wij met elkaar samenwerken en afspraken maken. Deze structuren knellen niet, maar geven houvast en grenzen.

Ik waardeer en respecteer de mens, de professional en haar/zijn werk. Dat respect krijg ik ook graag terug in de vorm van waardering, opbouwende feedback of een compliment. Ik groei bij een compliment en haak af bij egocentrisch gedrag.

Ik ben een teamspeler en geniet van het spel. En omdat het spel mij intrigeert, geef ik niet op totdat er een resultaat ligt waar iedereen iets aan heeft. In mijn wereld is veel mogelijk. Laten wij samen op zoek gaan naar de grenzen van de mogelijkheden.

Laat je verrassen door mijn verrassende adviezen zonder onaangename verrassingen.

frank-arets-portrait-name