Over Frank Arets

Ik ben Frank Arets, ben getrouwd en samen hebben wij een zoon. Ik woon in Sittard-Geleen. Ik ben bestuurslid van de plaatselijke fanfare en penningmeester van de jeugdfanfare. Mijn echtgenote en zoon zijn zeer bedreven in de hafa-muziek en ik ondersteun hen daarbij.

Ik help graag. Ik ben liever secretaris dan voorzitter. Ik zorg voor de randvoorwaarden en dat zaken grondig zijn voorbereid. Ik geniet ervan als een plan uitkomt en mooi kan worden afgerond; of dat nu een klus thuis is, op het werk, of de opmaak van mijn website. Ik kan ervan genieten als het is geworden wat ik mij ervan heb voorgesteld en als anderen er complimenten over geven.

Dat is ook de basis waarop ik mijn klussen voorbereid. Ik werk (in mijn hoofd) diverse scenario’s uit en bereid mij terdege voor. Ik schat de haalbaarheid, realiteit en mogelijkheden van te voren heel goed in en zoek op die manier naar alternatieven om een opdracht / klus tot een goed einde te brengen. Daarmee kom ik vaak tot oplossingen, die niet altijd voor de hand liggend zijn, maar wel werken en hanteerbaar zijn.

Ik werk vanuit de ratio, maar ik schakel mijn gevoel nooit uit. Ik scan voortdurend de omgeving en de mensen met wie ik samenwerk, omdat ik wil weten of iedereen mij nog volgt; volgt in de betekenis van ‘begrijpen’ en volgt in de betekenis van ‘volgen’.

Van nature ben ik een leider. Ik ga graag voorop en wijs de weg en door de jaren heen ben ik daar steeds bedrevener in geworden. Mensen volgen mij graag, omdat ik betrouwbaar ben, duidelijke afspraken maak die ik altijd nakom of in samenspraak bijstel, open en eerlijk ben en oprecht geïnteresseerd in de mens (als mens en als professional). Ik zal het vertrouwen dat mensen in mij stellen nooit beschamen.

Ik ben meer een leider dan een manager. Managen doe ik vanuit rollen, taken en structuren. Rollen zijn belangrijk opdat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. Taken geven mensen houvast, omdat dan duidelijk is wat van haar/hem verwacht wordt. Structuren bieden duidelijkheid. Zo weet iedereen hoe te handelen. Structuren zijn geen wetmatigheden en strikte regels. In mijn werkwijze zijn structuren de manier waarop wij met elkaar samenwerken en afspraken maken. Deze structuren knellen niet, maar geven houvast en grenzen.

Ik waardeer en respecteer de mens, de professional en haar/zijn werk. Dat respect krijg ik ook graag terug in de vorm van waardering, opbouwende feedback of een compliment. Ik groei bij een compliment en haak af bij egocentrisch gedrag.

Ik ben een teamspeler en geniet van het spel. En omdat het spel mij intrigeert, geef ik niet op totdat er een resultaat ligt waar iedereen iets aan heeft. In mijn wereld is veel mogelijk. Laten wij samen op zoek gaan naar de grenzen van de mogelijkheden.

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

‘Frank legt de vinger op de zere plek, analyseert, draagt oplossingen aan en staat voor zijn zaak’

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

‘Frank is een ontzettend prettige collega. Top om jou in je team te hebben.’

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

‘Frank is betrokken en deskundig. Hij analyseert structuur snel, benoemt sterke en zwakke punten en verbetert de bedrijfsvoering samen met ons’

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

'Frank kijkt met een frisse blik naar onze werkwijze en werkprocessen en stelt verbeteringen voor'

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

'Frank verstaat de kunst om met iedereen op het juiste level te communiceren'

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

'Frank geeft je het gevoel dat hij je al jaren kent, dat werkt heel vernieuwend op een prettige manier'

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

'Bij Frank mag je fouten maken en moet je ervan leren'

Dit zeggen opdrachtgevers over mij

'Frank is een teamleider die tegelijkertijd sturing en vrijheid kan bieden'