Diensten

ondersteuning en interim-management

Overal werken mensen met processen, u ook. Elk proces heeft zijn eigen kenmerk en doel. Elk proces moet leiden tot iets. Door mijn analytisch vermogen kan ik de processen voor u inzichtelijk maken en neem ik u mee in de vaak vele afzonderlijke stappen die u (vaak onbewust) zet om tot een resultaat te komen. Door dit samen te doorlopen, krijgt u inzicht en overzicht en kunt u gaan werken aan optimalisatie. Een proces moet in beweging blijven. Een proces is niet statisch maar volgt uw organisatie, want uw omgeving is ook dynamisch.

Interim teamleider en manager

Ik ben vanaf 2007 in verschillende functies leidinggevende geweest. Als u tijdelijk iemand nodig heeft, dan help ik u graag.

Inhoudelijke projecten / opdrachten sociaal domein en bedrijfsvoering

Ik ken het sociaal domein en de bedrijfsvoering van een gemeente van binnenuit. Inhoudelijk kan ik u helpen met (beleids)adviezen op deze taakvelden van de gemeente.

Procesbegeleiding projecten sociaal, fysiek domein en bedrijfsvoering

Fysiek en sociaal domein en de bedrijfsvoering van een gemeente zijn voor mij bekend terrein. Ik kan uw projecten op deze gebieden begeleiden en tegelijk zorgen voor de nodige integraliteit.

Adviezen bedrijfsvoering gemeente

De bedrijfsvoering van een gemeente kan behoorlijk complex zijn en heeft vele dwarsverbanden met de afdelingen van het extern beleid. Ik weet hoe het in elkaar zit en kan u ondersteunen bij specifieke bedrijfsvoeringstaken. Voor inhoudelijke financiƫle en juridische adviezen kan ik u in contact brengen met andere professionals.