Selecteer een pagina

Verenigingen hebben te maken met veranderingen en weten niet altijd goed hoe hiermee om te gaan. Ze hebben bijvoorbeeld steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Nieuwe leden hebben vaak geen zin in om iets extra’s te doen en gedragen zich eerder als consumenten dan als leden. Dit tot groot verdriet van de leden van de oude stempel. Wat is er aan de hand met de vereniging? Een beschouwing.

De vereniging is een afspiegeling van het dorp, de wijk of de stad waar deze gevestigd is. Hierbij denken veel verenigingsleden met weemoed terug aan de goede oude tijd waarin de vereniging de gemeenschap vertegenwoordigde. De tijd dat nog echte derby’s gespeeld werden tussen buurdorpen, op het scherpst van de snede. De tijd dat muziekverenigingen elkaar de loef afstaken op de bondsconcoursen. De tijd ook, dat je een bepaalde identiteit ontleende aan het lidmaatschap van jouw vereniging.

Accepteer de verandering

Die tijd is (nagenoeg) voorbij. Hoe kan dat? Daarvoor is het goed om eerst naar jezelf te kijken. Ben je nog steeds zo actief binnen je vereniging als voorheen? Of heb je inmiddels keuzes moeten maken vanwege je werk, gezin of gezondheid? Herkenbaar? Als je eerlijk bent, dan is jouw inzet voor jouw vereniging op dit moment anders dan een aantal jaren geleden. En dat vind je normaal, want jouw leven verandert en dus maak je andere keuzes. Zoals jouw leven verandert, verandert ook jouw omgeving en dus merk je dat in jouw vereniging. Zoek niet naar een oorzaak of zelfs naar een schuldige, maar accepteer de verandering en doe er iets mee. Blijf niet hangen in de goede oude tijd. Vroeger was echt niet alles beter.

Leden zijn consumenten

Ook de moderne mens is graag onder mensen. Het is in tijden van Covid-19 ook een van de grootste hunkeringen van de mens: weer lekker gezellig bij elkaar zijn. Maar dat gebeurt nu anders dan vroeger. De moderne mens betaalt voor gezelligheid. Hij neemt zijn consumentisme mee naar de vereniging. In die hoedanigheid is hij is op zoek naar de vereniging die hem het beste gevoel van gezelligheid geeft. Verenigingsleden van de oude stempel vinden dat je dan geen puur lid bent omdat je je niet vereenzelvigt met de vereniging. Het gaat de nieuwe verenigingsleden echter niet in de eerste plaats om de vereniging, maar om het gevoel dat zij krijgen om bij de groep te horen en daar hun ‘ding te kunnen doen’. Op het moment dat een vereniging dat begrijpt, accepteert en ermee om kan gaan, hebben zij een gouden toekomst. Wat maakt het uit als iemand ‘alleen maar wil sporten of muziek maken’ en niet langs de deuren wil gaan met donateurskaarten of paaseieren om de verenigingskas te spekken? Daarmee is het geen minder lid. Het is een ander lid.

Ga samen op zoek naar de verandering die het leuk maakt om lid te blijven van jouw vereniging. Kijk daarvoor ook verder dan gebaande paden. Het is misschien beter om één grote vereniging te maken voor het hele dorp. Een vereniging waar je kunt sporten, muziek maken, bridgen… (noem maar op). Geef de leden een stem en blijf niet per se hangen in voor de hand liggende denkpatronen.