Diensten

bedrijf, vereniging of stichting verbinden met gemeente

Kent u dat? Als organisatie wilt u iets regelen met de gemeente, maar u weet niet waar te beginnen? U weet niet wie uw contactpersoon kan zijn bij de gemeente? Of u heeft contact met de gemeente, maar de gesprekken verlopen niet echt voorspoedig. U heeft het gevoel dat u niet begrepen wordt?

Dit wordt al snel een moeilijk traject omdat u vanuit verschillende perspectieven in het gesprek zit. Ambtenaren doen hun best om zo klantgericht mogelijk te handelen, maar zij zijn gebonden aan procedures, hun mandaat en budgetten. U wilt als organisatie graag snel handelen en vaak heeft u al voorgesorteerd op de uitkomsten van wat u ‘nog met de gemeente moet regelen’. Als dan de voortgang stokt, omdat de gemeente allerlei zaken van u verlangd, wordt het al snel frustrerend.

Dat is allemaal NIET nodig!

Ik kan u helpen. Ik ken de gemeente en haar procedures, regels, mandaten, budgetten, manieren van denken, etc. Ik ken de ingangen, ik weet de weg en ik wijs hem u graag. Laat mij u begeleiden. Ik maak desgewenst voor u de brieven, voer het overleg of ga met u mee, zorg voor contactpersonen, regel de juiste adviseurs, stel de juiste vragen en kan u inzicht geven wat u zelf kunt maar ook moet doen. Ik zorg ervoor dat de dialoog met de gemeente open blijft. U zult er versteld van staan wat allemaal mogelijk is en wordt als u op een lijn komt in het gesprek met de gemeente.