Selecteer een pagina

Dit ben ik: Frank Arets

Ik ben Frank Arets, getrouwd en trotse vader van een zoon. Als gezin wonen we in Sittard-Geleen. Ik ben bestuurslid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Mijn echtgenote en zoon zijn zeer bedreven in de hafa-muziek en ik ondersteun hen daarbij. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Sittard-Geleen als strategisch beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling in het domein Samenleving.

Helpen zit in mijn natuur. Ik ben zogezegd liever secretaris dan voorzitter. Zorgen voor de randvoorwaarden en een grondige voorbereiding kun je aan mij wel overlaten.

Dat is ook de basis waarop ik mijn opdrachten voorbereid. Ik werk (in mijn hoofd) diverse scenario’s uit en bereid mij terdege voor. Ik schat de haalbaarheid, realiteit en mogelijkheden van te voren heel goed in en zoek op die manier naar alternatieven om een opdracht tot een goed einde te brengen. Daarmee kom ik vaak tot oplossingen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel werken en hanteerbaar zijn.

Betrouwbaar, eerlijk en betrokken; dat zijn mijn kenmerken

Van nature ben ik een leider. Ik ga graag voorop en wijs de weg en door de jaren heen ben ik daar steeds bedrevener in geworden. Mensen volgen mij graag, omdat ik betrouwbaar ben, duidelijke afspraken maak die ik altijd nakom of in samenspraak bijstel, open en eerlijk ben en oprecht geïnteresseerd in de mens (als mens en als professional). Ik zal het vertrouwen dat mensen in mij stellen nooit beschamen.

Ik werk vanuit rollen, taken en structuren. Rollen zijn belangrijk zodat iedereen weet waar zij/hij aan toe is. Taken geven mensen houvast, omdat dan duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Structuren bieden duidelijkheid. Zo weet iedereen hoe te handelen. Structuren zijn geen wetmatigheden en strikte regels. In mijn werkwijze zijn structuren de manier waarop wij met elkaar samenwerken en afspraken maken. Deze structuren knellen niet, maar geven houvast en grenzen.

In mijn wereld is veel mogelijk. Laten wij samen op zoek gaan naar de grenzen van de mogelijkheden.

Laat je verrassen door mijn verrassende adviezen zonder onaangename verrassingen.

Partners

Neem contact op via de sociale kanalen rechtsonder

frank-arets-portrait-name